VACATURES
19 jul 2022

BREEAM

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Zo vindt steeds meer energiebesparing plaats door isolatie, zuinigere apparatuur of ledlampen. Maar duurzaamheid is meer dan energie alleen. Duurzaam betekent ook weinig gebruik van water, grondstoffen en het creëren van een fijne woon- en werkplek. De duurzaamheid van een gebouw of gebied kan gemeten worden met een BREEAM-label. Maar wat is dit eigenlijk?

Wat is BREEAM

BREEAM-NL is een internationaal erkend label, dat wordt uit gegeven door het Dutch Green Building Council (DGBC). Binnen BREEAM-NL wordt gefocust op 8 duurzaamheidsaspecten: Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materiaal, Toekomstbestendigheid, Landgebruik en ecologie en Vervuiling. Met BREEAM wordt een standaard neergezet waarmee de duurzaamheid van gebouwen of gebieden bepaald kan worden. BREEAM kan in verschillende gradaties behaald worden. Oplopend in duurzaamheid zijn dit Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding. Het aangevraagde label wordt pas afgegeven na beoordeling van een onafhankelijke assessor, die bepaalt of je inderdaad aan de voorwaarden voor een label voldoet. Zo wordt de betrouwbaarheid van het label gegarandeerd.

Waarom BREEAM

Het BREEAM-label kan als maatstaaf dienen binnen duurzaamheidsambities van bedrijven. Daarnaast maakt een quick scan direct inzichtelijk op welke wijze een gebouw verder verduurzaamd kan worden. Zo kan het een belangrijke tool zijn om de duurzaamheidsopgave van een portefeuille in beeld te brengen.

Een ander belangrijk aspect binnen BREEAM is gezondheid. Door het verbeteren van de gezondheid in en om een gebouw kan de productiviteit van werknemers verbeterd worden. Een gezond en duurzaam gebouw draagt daarnaast sterk bij aan de uitstraling van een bedrijf naar medewerkers, opdrachtgevers en klanten. Daarnaast zorgt verduurzaming voor energiebesparing, garandeert het de toekomstbestendigheid van een gebouw en werkt een BREEAM-label waarde verhogend.

HermanDeGroot en BREEAM

HermanDeGroot is al jaren aangesloten bij het DGBC en helpt gebouweigenaren met het verduurzamen van hun assets. Hierbij is BREEAM een belangrijk hulpmiddel. Door te starten met een quick scan maken wij de huidige status van het pand inzichtelijk. Zo wordt tegelijkertijd duidelijk op welke manier een betere score haalbaar is. Afhankelijk van de ambitie van de opdrachtgever stellen we dan een Plan van Aanpak op voor de realisatie van een beter label. Uiteindelijk helpen we de opdrachtgever als expert met het verzamelen van bewijsmateriaal voor de aanvraag van het definitieve BREEAM label, waarbij we de opdrachtgever geheel ontzorgen.

Deze trajecten lopen vaak parallel met geplande renovaties van gebouwen. Zo kan het voorkomen dat een paar kleine aanpassingen aan de plannen resulteren in een veel duurzamer resultaat.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Bel: 033 432 08 89 of mail ons: info@hermandegroot.nl