15 jun 2020

Geothermie in Friesland

HermanDeGroot heeft, op een expertmeeting van Provinciale Staten van Friesland over duurzame energiebronnen, de Statenleden bijgepraat over de mogelijkheden van geothermie. “Duurzame energie heeft altijd voor- en nadelen.”

Klik op deze tekst om naar het pdf bestand te gaan: FRD-20200604-em-energie