02 nov 2021

HermanDeGroot steunt de nationale klimaatweek

untitled image

Alle signalen wijzen één kant op. De uitstoot van broeikasgassen moet sneller naar beneden. Tijdens de nationale Klimaatweek, van donderdag 28 oktober tot en met vrijdag 5 november 2021, worden duurzame initiatieven in de spotlight gezet en wordt Nederland in beweging gebracht om een extra stap te zetten voor het klimaat. Binnen HermanDeGroot zijn we druk bezig met de energietransitie. Zo zetten wij onze kennis in voor het geothermieproject van Larderel Energy, maken wij onze ontwerpen voor gebouwinstallaties zo duurzaam mogelijk, zetten we BREEAM in voor duurzaamheidsevaluaties van gebouwen en helpen wij gemeenten met het verduurzamen van de warmtevraag.

Gemeente Hollands Kroon

Zo hebben wij onlangs voor de gemeente Hollands Kroon een verkenning gedaan naar de verschillende duurzame energiebronnen die binnen de gemeentegrenzen mogelijk zijn. Hierbij hebben we de potentie van geothermie, wko, aquathermie, restwarmte en waterstof in kaart gebracht, en onderzocht op welke wijze en waar deze duurzame energie geïmplementeerd kan worden. Vanuit dit onderzoek hebben wij vijf deelregio’s geïdentificeerd, waarin vergelijkbare duurzame energiebronnen ingezet kunnen worden. Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland steeds duurzamer.