13 feb 2020

Hoe ziet onze energievoorziening eruit in 2030?

Hoe ziet ons het elektriciteitssysteem er in 2030 uit? En welke ontwikkelingen op het gebied van waterstof en mogelijke toepassingen hiervan kunnen we verwachten? Sanne en Dominique doken erin en dat leverde interessante wetenswaardigheden op.

Hoe ziet het elektriciteitssysteem in 2030 eruit?

In 2030 moet 70% van alle elektriciteit duurzaam worden opgewekt. Het lastige van duurzame energiebronnen als zon en wind is alleen dat deze niet constant beschikbaar zijn, terwijl er wel continu genoeg elektriciteit moet worden opgewekt om aan de vraag te voldoen. Hoe zorgen we in 2030 voor een betrouwbaar elektriciteitssysteem? Sanne zocht het uit!

De belangrijkste verschillen

Op basis van interviews met 16 experts uit diverse stakeholdergroepen maakte Sanne een ontwerp van het elektriciteitssysteem in 2030. De belangrijkste verschillen ten opzichte van vandaag zijn als volgt:

  • Meer decentrale opwekking van elektriciteit De voornaamste energiebronnen zullen wind en zon zijn, maar ook biomassa en geothermie kunnen een rol gaan spelen.

  • Opslag is onmisbaar voor betrouwbare levering Voor kortdurende elektriciteitsopslag volstaan batterijen, maar voor langdurige opslag is meer nodig: bijvoorbeeld een integratie met het gasnetwerk, het warmtesysteem en elektrische auto’s.

  • Hogere capaciteit elektriciteitsnet Op momenten dat er meer elektriciteit geproduceerd wordt dan gevraagd, moet er meer elektriciteit worden vervoerd naar opslaglocaties. Omdat huidige elektriciteitsnetten nu al op hun maximale capaciteit zitten, moeten deze worden uitgebreid om deze extra elektriciteit te kunnen vervoeren.

  • Actievere rol voor de gebruiker Idealiter zouden huishoudens en bedrijven hun elektriciteitsvraag moeten aanpassen op de beschikbare elektriciteit. Hier is wel een (financiële) prikkel voor nodig, waarbij de elektriciteitsprijs stijgt bij een lage elektriciteitsproductie en vice versa.

Nieuw beleid

Uit het onderzoek bleek ook dat het huidige beleid de benodigde ontwikkelingen tegenwerkt: zo mogen netwerkbeheerders bijvoorbeeld geen batterijen beheren omdat dit momenteel wordt gezien als elektriciteitsopwekking. Aanpassing van het huidige beleid is cruciaal om in 2030 over een betrouwbaar elektriciteitssysteem te beschikken.

Rol van waterstof en Smart Grids nog onduidelijk

De verwachting is dat waterstof pas na 2030 een belangrijke rol zal gaan spelen in het energiesysteem vanwege de vroege staat van ontwikkeling waarin de technologie zich nu bevindt. De potentie voor waterstof lijkt voorlopig vooral in bepaalde niches te zijn.

De meerwaarde van een ‘smart-grid’ in het toekomstig elektriciteitsnet is niet evident. Het huidige net beschikt namelijk al over diverse slimme technieken. Sannes onderzoek laat zien dat het voor het net van de toekomst van belang is om deze technieken te benutten.

Waterstof: grote potentie, wel prijzig

Dominique deed op basis van literatuur en interviews een verkennend onderzoek naar de recente en verwachte ontwikkelingen van waterstof en de mogelijke toepassingen. Daarnaast voerde zij een berekening uit om de kostprijs van waterstof voor nu en in de toekomst te bepalen.

Waterstof blijkt door de hoge investeringskosten en de schaalfactoren met name interessant voor grootschalige toepassingen. De komende tien jaar wordt een grote kostenreductie verwacht, maar de prijs zal wel hoger blijven dan de huidige prijs van aardgas.

Naar verwachting zal waterstof vooral als aanvulling of in samenwerking met een andere bron worden gaan toegepast, of in sectoren waar geen andere optie voorhanden is. Denk hierbij aan zwaar transport, hoge temperatuur verbranding, of seizoensopslag van energie en peak-shaving van het elektriciteitsnet.

What’s next?

De veranderingen in het elektriciteitsnet bieden mooie kansen om met een slim gebouwontwerp effectief in te spelen op deze toekomstige nieuwe energiesystemen.

Waterstof biedt zeker kansen in de toekomst, maar er is nog veel ontwikkeling nodig, die wij uiteraard op de voet volgen! In specifieke niches of als demonstratieproject is toepassing van waterstof zeker al interessant.

p zoek naar een unieke stage of afstudeeropdracht?

Vele studenten gingen je al voor! Ontdek het actuele overzicht van alle stage-opdrachten en de ervaringen van eerdere stagiairs op hermandegroot.nl/stage-afstuderen.