03 dec 2020

Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen

Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel voor gebouwen bepaald op basis van NTA 8800. Deze nieuwe wettelijke NTA8800 met Energie Prestatie Indicatoren is gebaseerd op de Trias Energetica. Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. En in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw. Daarnaast moeten alle energieprestatieberekeningen gemaakt en ingediend worden door een vakbekwaam EP-adviseur. Momenteel worden leden van ons team opgeleid en verwachten wij per januari 2021 officieel erkend EP-adviseur te zijn volgens de nieuwe systematiek. Wij kunnen dan zowel voor de bestaande woningbouw en utiliteitsgebouw als voor de nieuwbouw advies uitbrengen volgens deze nieuwe NTA8800. Wat betekent de invoering van deze nieuwe rekenmethodiek voor uw gebouw? Wij nemen u mee in de ontwikkelingen omtrent de energielabels voor utiliteit en woongebouwen.

  • Wilt u een energielabel voor uw vastgoed?

  • Wilt u een berekening voor het bepalen van de energieprestatie van uw nieuwbouw gebouw?

Wilt u een (vervangend) energielabel voor uw gebouw?

Per 1 januari 2021 moeten alle energieprestaties van gebouwen conform de NTA 8800 bepalingsmethode worden vastgesteld. Heeft u al een energielabel? Dan kan veel van de informatie uit de huidige NEN 7120-methode rechtstreeks worden overgenomen voor de nieuwe NTA 8800-methode. Maar er is ook veel extra informatie (bewijslast) nodig. De aanvullende informatie dient te worden verzameld tijdens de verplichte gebouwopname of kan als onbekend worden ingevuld. Voor het efficiënt opstellen van een energielabel volgens de NTA 8800-methode door de EP-adviseur is het belangrijk de documentatie en het (oplever)dossier van het gebouw goed op orde te hebben.

Heeft u momenteel nog geen energielabel of wilt u het energielabel laten opstellen conform de nieuwe vereisten? Neemt u dan contact met ons op. Wij regelen dit graag voor u.

Bel 033- 4320889 of stuur een email naar info@hermandegroot.nl. Dan nemen wij spoedig contact met u op.

Wilt u een berekening voor het bepalen van de energieprestatie van uw nieuwbouw gebouw?

Bij de indiening van de bouwaanvaag voor nieuwbouw is het noodzakelijk dat een energieprestatieberekening wordt bijgevoegd, die getoetst is aan de geldende eisen.

Tevens dient bij een oplevering, een energieprestatieberekening te worden opgesteld en afgemeld om te toetsten of het gebouw werkelijk volgens de bouwaanvraag is gebouwd. Dit geldt ook voor gebouwen waarbij de vergunningsaanvraag conform de EPC op basis van NEN 7120 is ingediend (dus vóór 1 januari 2021). Maar er is ook veel extra informatie (bewijslast) nodig. De aanvullende informatie dient te worden verzameld tijdens de verplichte gebouwopname (een groot deel ter plekke tijdens de oplevering) .Voor het efficiënt opstellen van een energielabel volgens de NTA 8800-methode door de EP-adviseur is het belangrijk documentatie tijdens de bouwfase en het (oplever)dossier goed op orde te hebben.

Het werkelijke energielabel wordt pas bij de oplevering definitief bepaald, waarbij de berekening dus gebaseerd moet worden op de NTA8800 en niet meer de EPC.

Als tijdens de bouw weinig tot geen informatie wordt verzameld, kán het zo zijn dat het werkelijke energielabel lager uitvalt dan bij de EPC aanvraag was bedacht. Een aanzet voor de te verzamelen gegevens tijdens de bouw is opgenomen in Checklist bewijslast overgang NEN 7120 naar NTA 8800.

Bent u op zoek naar een EP-adviseur voor het verzorgen van een detailberekening van de energieprestatie van uw nieuwbouw? Neemt u dan contact met ons op. Wij nemen u deze zorg graag uit handen.

Bel 033- 4320889 of stuur een email naar info@hermandegroot.nl. Dan nemen wij spoedig contact met u op.