27 jan 2020

Nieuwe eisen Energielabels: bent u goed voorbereid?

Wat er verandert er precies aan de eisen voor Energielabels voor Utiliteitsbouw (EPA-U)? En wat kunt u nu al doen om aan de strengere eisen te blijven voldoen? Onze EPA-adviseurs Stefan den Boeft en Frits van Beurden leggen het uit en beantwoorden veelgestelde vragen!

Het Energielabel is ook verplicht voor utiliteitsbouw

Niet alleen woonhuizen, maar ook utiliteitsgebouwen dienen al enkele jaren te zijn voorzien van een Energielabel. Voorbeelden van utiliteitsgebouwen zijn een kantoor, hotel, winkel, schoolgebouw of een ziekenhuis. Sinds 2018 wordt door de Inspectie Leefomgeving en Transport actief gecontroleerd of vastgoed voldoet aan de eisen.

Zorg dat uw vastgoed voldoet aan de EPA-U regelgeving

Met name op de momenten dat vastgoed wordt verkocht of verhuurd is er vraag naar een geldig en actueel Energielabel. Is dit niet het geval, dan kan een pand mogelijk niet meer verhuurd of, in ergste geval, zelfs niet meer gebruikt worden!

Wat verandert er?

De komende jaren gelden de volgende regels op het gebied van Energielabels voor utiliteitsgebouwen:

  • Vanaf 1 januari 2021 wordt de Energieprestatie van een gebouw bepaald met een nieuwe rekenmethode, de NTA 8800. Deze nieuwe rekenmethodiek is noodzakelijk om te voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn die voorschrijft dat bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG eisen. De NTA 8800 vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2). Dit is van toepassing op alle type utiliteitsgebouwen (en overigens ook voor woningen).

  • Vanaf 2023 zijn kantoorgebouwen verplicht om minimaal een Energielabel C te hebben. Let wel, deze regel geldt specifiek voor kantoren.

  • Vanaf 2030 is het zelfs verplicht om kantoorgebouwen te voorzien van een Energielabel A. Ook deze regel geldt specifiek voor kantoren.

Heeft de nieuwe NTA8800 rekenmethodiek invloed op mijn Energielabel?

Ja, de nieuwe NTA8800 rekenmethode heeft mogelijk invloed op uw Energielabel. Volgens een inijkingsstudie* zal bij 45% van de gebouwen een verschuiving van het Energielabel plaatsvinden. Van deze 45% verschuift 79% maximaal รฉรฉn label, de overige 21% verschuift twee labels of meer. Let wel; dit kunnen zowel labelverslechteringen zijn als labelverbeteringen.

Geen zorgen: wij kunnen voor u onderzoeken of uw Energielabel verandert op basis van deze nieuwe rekenmethode. Daarvoor maken we gebruik van speciale software die hiervoor beschikbaar komt. Op basis van dit onderzoek kunnen wij u adviseren over eventueel te nemen maatregelen en u begeleiden bij benodigde werkzaamheden. Zo verzekeren wij u dat u tijdig voldoet aan de nieuwe eisen.

Hoe lang is mijn huidige Energielabel geldig?

Een Energielabel is na verstrekking 10 jaar geldig. Wanneer u uw Energielabel nu verlengt en u voldoet aan de gestelde eisen, geeft dit u dus 10 jaar lang zekerheid.

Wat moet ik doen als mijn vastgoed Energielabel C of lager heeft?

Om snel inzicht te krijgen in de verduurzamingsmogelijkheden van uw vastgoed kunnen wij een Energiebesparingsadvies opstellen. Dit maatwerkadvies beantwoordt de volgende vragen:

  • Welke mogelijke maatregelen zijn er om het Energielabel te verbeteren?
  • Welk effect hebben deze maatregelen op het Energielabel?
  • Wat zijn de kosten en besparingen zijn per maatregel?
  • Wat zijn de resultaten bij het combineren van maatregelen?

Daarmee vormt dit maatwerkadvies een onmisbare leidraad voor duurzaam vastgoed dat voldoet aan de EPA-U regelgeving.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de veranderende regelgeving omtrent Energielabels en de benodigde maatregelen voor uw vastgoedportefeuille? Onze EPA-U adviseurs Stefan den Boeft en Frits van Beurden vertellen u graag meer! Neem vrijblijvend contact op door ons een mail te sturen (info@hermandegroot.nl) of te bellen naar 033 โ€“ 432 08 89.

Wij zijn er voor al uw duurzaamheidscertificaten!

Naast het opstellen van Energielabels en maatwerkadvies voor verduurzaming kunnen wij u ook adviseren op het gebied BREEAM, GreenKey, GPR en andere duurzaamheidscertificaten.

* Bron: VABI