22 jul 2020

Platform Geothermie

Stichting Platform Geothermie is een non-profit organisatie (NGO) gericht op de bevordering van de verantwoorde toepassing van (diepe) geothermie/ aardwarmte in Nederland. Op haar website informeert zij geïnteresseerden over geothermie in het algemeen en over projecten die gestart zijn of in ontwikkeling zijn. Zo staat ook ons Project Aardwarmte Regio Eemland vermeld op haar website.


https://geothermie.nl/index.php/nl/geothermie-aardwarmte/geothermie-in-nederland/projectoverzicht/655-aardwarmte-regio-eemland-in-ontwikkeling