Aanleiding

Nadat we in 2019 bouwdeel A hebben opgeleverd, is HermanDeGroot gevraagd om ook bouwdeel B volledig te renoveren.

Doelstelling

Het gebouw zowel bouwkundig als installatietechnisch laten voldoen aan de hedendaagse standaarden.

Plan van aanpak

Gemiddeld dienen de gebouwgebonden installaties na 20 jaar vervangen, dan wel gereviseerd te worden. Dit ‘natuurlijke’ vervangingsmoment van onderhoud gebruikt HermanDeGroot om in teamverband met een eigenaar en eventuele huurders de waarde van het gebouw te herijken

Er is een studie verricht naar de mogelijkheden

Om het pand te laten voldoen aan de hedendaagse standaarden is het van noodzaak het 20 jaar oude pand te transformeren in een modern, state of the art pand. Het pand zal moeten voldoen aan de voorwaarden van het Parijs akkoord. Deze aanpassingen maken het huren van het pand aantrekkelijk en is daarmee klaar voor nieuwe huurders.

HermanDeGroot heeft met een multidisciplinair team ervoor gezorgd dat het ‘Avenue’ kantoorgebouw te Utrecht grootschalig is gerenoveerd. Dit team nam het projectmanagement, het ontwerp van de installaties, het ontwerp van de kantoorvloeren, de bouwbegeleiding en het toezicht voor zijn rekening. 19 november 2021 was de oplevering

Resultaat

Het Avenue gebouw in Utrecht is, dankzij de uitgevoerde renovatie van zowel de installaties als de nodige bouwkundige componenten, met ingang van januari 2022 volledig klaar voor de toekomst. In opdracht van Nexus Real Estate en in samenwerking met de aannemers Lomans uit Amersfoort en Biltz uit Amsterdam heeft HermanDeGroot ingenieurs een geheel vernieuwd systeem voor koelen en verwarmen gerealiseerd.