VACATURES

De NVWA te Wageningen heeft HermanDeGroot gevraagd om hen bij te staan in advies en projectmanagement in het voorzien van een nieuwe afvalwatersterilisatie- en zuiveringsinstallatie.

De NVWA fungeert als National Plant Protection Organisation (NPPO) die verantwoordelijk is voor het weren (import), beheersen (EU-intraverkeer, uitbraken), uitroeien en vrijwaren (export) van (mogelijk) schadelijke plantenziekten en plagen.
Binnen de onderzoeksfaciliteiten van het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid (NIVIP) komt afvalwater vrij. Dit afvalwater, wordt te alle tijde beschouwd als is gecontamineerd. Voordat dit geloosd mag worden, dient dit te worden ontdaan van de schadelijke GBM’s en Quarantaineorganismen en Gewasbeschermingsmiddelen (GBM’s). Dit door middel van een thermisch sterilisatieproces (log6 reductie) en een zuiveringsstap (95% – 99,5 %).

De bestaande afvalwatersterilisatieinstallatie volstond niet meer. Een nieuwe installatie diende te volgen. Vanwege gewijzigde wetgeving is, naast het afdoden van quarantaine-organismen, ook de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit de quarantaine kasfaciliteiten een noodzaak. De installatie die de GBM’s verwijderd dient conform de BZG-lijst geleverd te worden.

Binnen het nieuwe systeem is monitoring een speerpunt. Middels diverse opnemers binnen het systeem kunnen de procesparameters worden gevolgd, opgeslagen en geborgd.
Via de monitoring kan worden geborgd dat de eisen aan de sterilisatie- en zuiveringstap worden behaald. Om zo de veiligheid voor natuur en milieu te kunnen borgen.

Na een Installatie Kwalificatie, Operating Kwalificatie en een Prestatie Kwalificatie periode is de installatie opgeleverd waarbij voldaan is aan de uitvraag, het ontwerp en de gestelde eisen.

De installatie is 19 december 2022 in gebruik genomen. Het betrof een fijne samenwerking tussen #RVB#NVWA#NIVIP#Lomans#Enviro en #HermanDeGroot

#BZG lijst #GBM’s #Sterilisatie proces #Quarantaine-organismen #Afvalwaterbehandeling #Glastuinbouw