Building Breda

Building Breda heeft als doel om de gebouwen te laten voldoen aan de criteria zoals omschreven in het “Plan van aanpak Frisse scholen“. Daarnaast zijn diverse scholen vernieuwd/ gerenoveerd, uitgebreid en energie besparende maatregelen getroffen.

De hierbij betrokken scholen zijn:

–  Markenhage (uitbreiding + renovatie);

–  Newman College (uitbreiding + renovatie);

–  Mencia (uitbreiding + renovatie);

–  Nassau, locatie De La Reijweg (uitbreiding + renovatie);

–  Nassau, locatie Paul Kruger (monument, renovatie);

–  Graaf Engelbrecht (uitbreiding + renovatie);

–  Stedelijk Gymnasium (uitbreiding).

Herman de Groot heeft het “Plan van Aanpak” opgesteld, alle technologie beschreven, gunning, aanbesteding en de realisatie begeleid.

  • Building Breda

    Opdrachtgever

  • Breda

    Locatie

  • 55.000 m²

    Bruto vloeroppervlak

image