Data Warehouse te Amsterdam

Technische installaties :   

Elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en sprinkler

Speciale technieken :   

Aanpassing hoofdenergievoorziening naar totaal 7 MVA, noodstroomvoorzieningen, no-break installatie, 8 koelinstallaties met vrije koeling (gesplitste opstelling van compressoren en condensors, waarbij de condensors in een patio tussen de twee gebouwen zijn ondergebracht), computairs en watermist sprinklerinstallatie

Advieswerkzaamheden :   

Projectmanagement, aanvraag bouw- en milieuvergunning, beoordeling bouwkundig en technisch ontwerp, toetsing van het Engelse ontwerp op de Nederlandse bouwregelgeving, selectie aannemers (bouwkundig en technisch), contractonderhandelingen met aannemers, risico-analyse, uitvoeringsbegeleiding (inspectie en toezicht) en organiseren bouw- en werkvergaderingen

  • Weatherall, Green & Smith te Londen (UK)

    Opdrachtgever

  • Amsterdam

    Locatie

  • 10.000 m²

    Bruto vloeroppervlak

image