Eemfront Amersfoort

Door de fysieke plaats van het terrein van Eemfront nabij het stadcentrum van Amersfoort, aan rivier de Eem en de “Nieuwe Stad” zijn er hoge verwachtingen voor de herontwikkeling van het terrein. Om de aantrekkelijkheid van Eemfront binnen Amersfoort nog verder te verbeteren moeten de kansen die renovatie biedt, worden verzilverd en is duurzame ontwikkeling daarbij een noodzaak.

HermandeGroot Ingenieurs heeft voor het terrein een visie “Duurzame herontwikkeling – Eemfront uitgewerkt, dat als basis dient voor de verder ontwikkeling van dit stedelijke gebied.

In dit visie document zijn op een pragmatische wijze aandachtspunten voor de verdere herontwikkeling vastgelegd, zoals:

– Circulaire economie met optimaal hergebruik van materialen;

– Ruimschoots voldoen aan geldende nieuwbouw eisen voor woningbouw, BENG 1, 2 & 3 en de TO juli.

– Lokale duurzame energieopwekking en hoogwaardige energiebesparende maatregelen met nieuwe technologieën;

– Samenwerkingsverbanden met lokale bedrijven voor optimaal gebruik van de omgeving, voor zowel bewoner als gebruiker.

– Vergroten van de natuurlijke omgeving op het terrein, door inpassing van praktische ecologische oplossingen in een stedelijke omgeving.

Door deze aanpak ontstaat een integraal duurzaam gebied dat daadwerkelijk waarde toevoegt aan de stad Amersfoort.

  • ROVASE B.V.

    Opdrachtgever

  • ZEEP Architecten

    Architect

  • Kop van Isselt, Amersfoort

    Locatie

image