VACATURES

Het Rijksmonument Eemklooster – Onze Lieve Vrouwe ter Eem in Amersfoort wordt herontwikkeld.

Tevens wordt in de nabije toekomst nieuwbouw toegevoegd aan het opnieuw te ontwikkelen complex met verschillende bestemmingen en doeleinden.

Het nieuwe klooster moet een duurzame en gezonde leefomgeving worden van wonen, werken en elkaar ontmoeten, onderling en met de stad, waarbij de energietransitie en reductie in CO2-uitstoot een zeer belangrijk onderwerp is.

HermanDeGroot heeft het Energiemasterplan voor de herontwikkeling van Eemklooster gemaakt met een routekaart voor de energietransitie en verduurzaming op korte termijn (>2025), middellange termijn (2030) en lange termijn (2030).

De omgang met de energiehuishouding op korte- en lange termijn en de energietransitie gedurende de herontwikkeling van het Eemklooster vergt visie en ambitie. Vanuit deze visie zijn (energie) doelstellingen op korte-, middellange en lange termijn geformuleerd passend binnen de eisen/wensen van alle stakeholders. Vervolgens is de energiebehoefte van de huidige en toekomstige (te verwachten) situatie in kaart gebracht en zijn diverse (technische- en bouwfysische) mogelijkheden onderzocht voor de toepassing en inpassing van (duurzame) energie en de reductie van de CO2-uitstoot en exploitatielasten.

Vanuit de visie en het onderzoek naar de energiehuishouding is een strategie met een routekaart uitgewerkt. Voor de strategie zijn de mogelijke scenario’s in de tijd ontwikkeld. Na afstemming met de stakeholders over de strategie en scenario’s is de ‘definitieve’ routekaart opgesteld. De routekaart is de te bewandelen route en het vervolgtraject op korte-, middellange- en lange termijn om de vastgestelde strategie (met scenario’s) daadwerkelijk tot uitvoering/implementatie te brengen en onderdeel te maken van de herontwikkeling op het terrein.

 • Eigenaren Eemklooster

  Opdrachtgever

 • ZEEP architecten

  Architect

 • Amersfoort

  Locatie

 • 17.800 m2 monument + ca. 18.000 m2 nieuwbouw

  Bruto vloeroppervlak