Gemeentehuis Heerhugowaard

De gemeente Heerhugowaard heeft zicht ten doel gesteld om een duurzaam en energiezuinig gemeentehuis te ontwikkelen. De ambitie van de gemeente was de EPG te verlagen met 20%.

Herman de Groot heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van deze doelstelling. Het resultaat van dit onderzoek was het gebouw bouwfysisch uitstekend te isoleren en duurzame energie opwekking toe te passen door middel van warmte-/ koudeopslag in de bodem. Door het toepassen van deze technologie is de EPG liefst met 42% gereduceerd. Om aan de eis te voldoen van alle faciliteiten is het gebouw vrij in deelbaar zonder het aanpassen van de installaties (1800 mm), zogenaamde “plug & play” Concept in combinatie met flexwerkplekken.

Door het toepassen van dit technologie concept is een belangrijke besparing gerealiseerd op de exploitatiekosten. Herman de Groot heeft alle technologie ontworpen, subsidie aanvragen verzorgt en de realisatie voor dit gemeentehuis begeleid.

  • Gemeente Heerhugowaard

    Opdrachtgever

  • Heerhugowaard

    Locatie

  • uitbreiding nieuwbouw 7.535 m² uitbreiding bestaand 1.554 m² nieuwbouw openbare bibliotheek 3.360 m²

    Bruto vloeroppervlak

  • nieuwbouw parkeergarage 200 plaatsen

image