Hogeschool Rotterdam Academieplein

Op de locatie G.J. de Jonghweg van Hogeschool Rotterdam heeft Herman De Groot in de loop der jaren diverse projecten geadviseerd en gerealiseerd. Van grootschalige renovatie, uitbreiding door middel van nieuwbouw, diverse bouwdelen aanpassen naar nieuwe functies en vervangen/ groot onderhoud werkzaamheden.

Op het complex zijn goede integrale oplossingen bedacht. In bouwdeel A zijn bijvoorbeeld de laboratoria ondergebracht. Door het ontbreken van voldoende verdiepingshoogte en mogelijkheden voor schachten zijn de verticale luchtkanalen op meerdere plaatsen aan de buitenzijde van het gebouw aangebracht.

Grote verhuizing heeft plaatsgevonden van diverse onderwijsclusters, waarbij gedeeltelijk is verbouwd tijdens gebruikstijden van het gebouw.

Gefaseerd zijn in bouwteamverband circa 100 ruimten aangepakt in een zeer korte doorlooptijd (zomervakantie), waarbij onder andere een ingrijpende herstructurering van de infrastructuur databekabeling heeft plaatsgevonden.

Tevens is de mediatheek geheel gerenoveerd, waarbij de aanwezige 160 werkplekken zijn verplaatst en tevens 100 werkplekken zijn toegevoegd.

 • Hogeschool Rotterdam

  Opdrachtgever

 • EGM Architecten bv te Rotterdam

  Architect

 • Rotterdam

  Locatie

 • 28.000 m²

  Bruto vloeroppervlak

image