Hoofdkantoor Koopmans

Het bestaande hoofdkantoor van Koopmans Bouw te Enschede, bouwjaar 1999, is gerenoveerd en opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor Het Nieuwe Werken.

​Bij de renovatie is duurzaamheid een belangrijk thema geweest, dit heeft geresulteerd in een bouwproces waarbij materialen (her)gebruik, energiebesparing, gezondheid van medewerkers en ecologie belangrijke aandachtpunten waren tijdens de uitvoering. Dit project kenmerkt zich verder doordat voor de grootschalige renovatie van het kantoorgebouw, een BREEAM nieuwbouw en renovatie oplevercertificaat is verkregen. Voor het hoofdkantoor van de Koopmans Bouwgroep werd in 2013 een BREEAM-oplevercertificaat uitgereikt met het label “Very Good”. Waardoor Koopmans bouw vervolgens tijdig de MIA\ Vamil subsidie heeft mogen ontvangen.

Herman de Groot heeft alle expert werkzaamheden verricht voor het behalen van het BREEAM nieuwbouw en renovatie oplevercertificaat. Daarbij is bewijslast opgesteld, beoordeeld en verantwoord in de BREEAM Rapportage.

  • Koopmans Bouwgroep

    Opdrachtgever

  • Enschede

    Locatie

  • 2.906 m²

    Bruto vloeroppervlak

  • BREEAM nieuwbouw en renovatie (oplevercertificaat) Very good, 3 sterren

image