Kantoor Simon Stevinweg

HermanDeGroot heeft de regelmatig terugkerende problemen met de koeling in het gebouw  beoordeeld. Uit het onderzoek bleek dat de veronderstelde vervanging of uitbreiding van het koelsysteem niet nodig en niet wenselijk was. Het onderzoek concludeerde dat het bestaande koelsysteem voldoende potentie had voor het beoogde gebruik van het gebouw. Het systeem functioneerde echter niet op de juiste wijze.

HermanDeGroot heeft de benodigde aanpassingen aan het bestaande koelsysteem eenduidig omschreven in een werkomschrijving. Na succesvolle begeleiding van de aanbesteding heeft HermanDeGroot begeleid bij het kwalitatieve herontwerp en uitvoering van de aanpassingen aan de installatie.

  • Intercity Real Estate Management

    Opdrachtgever

  • Arnhem

    Locatie

image