Lentiz Onderwijsgroep

In het kader van toepassing duurzame energie heeft Lentiz Onderwijsgroep sinds 2004 een viertal locaties in gebruik waar warmte- en koudeopwekking met behulp van warmte/koude-opslag systemen wordt toegepast (WKO-systemen).

Het gevoel bestond dat de WKO-systemen niet presteren zoals behoort en dat de exploitatiekosten voor deze systemen aan de hoge kant zijn. Daarnaast zijn er in een aantal gevallen problemen met de prestatie van de klimaatinstallaties in het gebouw, waardoor de beleving van het comfort van de klimaatinstallatie niet naar tevredenheid is.

Herman de Groot Ingenieurs heeft een onderzoek verricht en een advies met aanbevelingen verstrekt aan de opdrachtgever.

  • Lentiz Onderwijsgroep

    Opdrachtgever

  • Vlaardingen

    Locatie

image