Multifunctioneel Centrum Antares: een duurzame ontmoetingsplaats

Over Multifunctioneel Centrum Antares

Multifunctioneel Centrum Antares is een een multifunctioneel gebouw waarin onder meer de volgende functies worden gehuisvest: twee basisscholen, een bibliotheek, een wijkcentrum, een peuterspeelzaal, een kinderdagopvang en een sporthal.

Deze functies zorgen ervoor dat het gebouw zowel overdag als ’s avonds bewoners van de wijk ‘De Tabaksteeg’ trekt, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten.

Doelstelling

Realisatie van de nieuwbouw, waarbij de benodigde ventilatie en energiezuinigheid speciale aandacht vergde.

Plan van aanpak

De functies in het gebouw vragen veel ventilatie. Om de benodigde luchtkanalen op de begane grond aan het zicht te kunnen onttrekken is gekozen voor een zogenaamde “bubble-deck”-vloer waarbij luchtkanalen en ventilatieroosters in de vloer kunnen worden ingestort. Vanwege de multifunctionele aard van het gebouw is het gebouw daarom qua luchtbehandeling in meerdere secties opgedeeld. In enkele delen wordt er vraaggestuurd door middel van een CO2-regeling geventileerd.

Het dak is voorzien van mos-sedum, oftewel een groen dak. In dit mos-sedum wordt een zonnecollectorsysteem aangebracht, waarmee het warme water voor de douches in de kleedruimten van de sporthal op een duurzame manier wordt opgewekt.

Resultaat

Een gezond, goed geventileerd en energiezuinig gebouw met een EPC van 0,735.

  • Woningstichting Leusden

    Opdrachtgever

  • Leusden

    Locatie

  • 8.300 m²

    Bruto vloeroppervlak

image