Multifunctioneel Centrum Tabaksteeg

In het centrum van de nieuwbouwwijk “De Tabaksteeg” in Leusden-Zuid is een ontmoetingsplaats gecreëerd, met als doel alle toekomstige bewoners van de wijk daar te laten samenkomen.

Een van de gebouwen die duidelijk onderdeel uitmaakte van deze samenkomstfunctie was het multifunctionele centrum Antares. In dit veelzijdige gebouw werden onder andere de volgende functies gehuisvest: 2 basisscholen, een bibliotheek, een wijkcentrum, een peuterspeelzaal, een kinderdagopvang en een sporthal. Deze functies hebben ervoor gezorgd dat het gebouw zowel overdag als ’s avonds veel bewoners van de nieuwbouwwijk trekt.

Hoewel de functies in het gebouw om een groot ventilatiedebiet vroegen, waren er in het gebouw haast geen verlaagde plafonds aanwezig om installatiedelen uit het zicht te verwerken. Om de luchtkanalen op de begane grond toch aan het zicht te onttrekken is ervoor gekozen om voor de verdiepingsvloer gebruik te maken van een zogenaamd “bubble-deck” vloer dat is opgedikt, zodat luchtkanalen en ventilatieroosters in de vloer konden worden ingestort.

Naast het feit dat de functies van het gebouw ervoor zorgden dat er een groot ventilatiedebiet werd gevraagd, zorgden de functies er ook voor dat de bezetting van het gebouw zeer wisselend was.
Uit het oogpunt van energie werd daarom het gebouw qua luchtbehandeling in meerdere secties opgedeeld en werd in enkele delen vraaggestuurd middels een CO2-regeling geventileerd.

Om het multifunctionele gebouw zijn energiezuinigheid uit te laten stralen werd het dak van het centrum voorzien van mos-sedum, ofwel een groen dak. In dit mos-sedum werd een zonnecollectorsysteem aangebracht, waarmee het warme water voor de douches in de kleedruimten van het sporthal op een duurzame manier werd opgewekt.

  • Gemeente Leusden

    Opdrachtgever

  • Leusden-Zuid

    Locatie

  • 8.300 m²

    Bruto vloeroppervlak

image