VACATURES

Doelstelling

Cushman & Wakefield heeft in opdracht van Mn Services N.V. (pensioenuitvoerder voor PMT, PME en Bpf Koopvaardij) in oktober 2017 aan HermanDeGroot Ingenieurs gevraagd om een visieontwikkeling op te stellen voor het toekomstbestendig maken van de vijf Secoya kantoorgebouwen aan de Papendorpseweg te Utrecht.

Plan van aanpak

HermanDeGroot heeft een visie ontwikkeld om het gebouw CO2-neutraal te maken voor de toekomst.

Resultaat

In het meerjarig traject heeft HermanDeGroot nauw samengewerkt om toekomstige, duurzame gebouwen te realiseren.