Aanleiding

De VVE van het appartementengebouw Montevideo te Rotterdam heeft HermanDeGroot gevraagd een studie te doen naar de mogelijkheden van individuele en collectieve koeling in het appartementengebouw.

Doelstelling

Het is van belang om een duidelijk overzicht te geven van verschillende koelingen en warmtebeperkende maatregel aan de bewoners. Zodat zij een wel overwogen beslissing kunnen nemen.

Uitgangspunten

HermanDeGroot heeft een studie gedaan met de volgende uitgangspunten:

  • Een enquête door HermanDeGroot bij de bewoners. Om te bepalen wat de eindgebruiker wenst
  • Een opname op locatie van de centrale installaties en schachten en technische ruimtes voor het bepalen van de mogelijkheden.

Plan van aanpak

Er is een studie verricht naar de volgende mogelijkheden:

  • Beperken warmtelast in de woningen,
  • Toepassen van verschillende type individuele koeling in de appartementen
  • Toepassen van collectieve koeling, waarbij de koude geleverd wordt vanuit een koude net geleverd door Eneco, stadskoeling.
  • Toepassen van stadskoeling in bestaande installaties (centrale luchtbehandeling, bestaande verwarmingsinstallaties in de woningen) en de invloed van de installaties op het klimaat in de woning.
  • Benodigde aanpassingen in de woning voor het verkrijgen van volledige koeling in de woningen.

Resultaat

De uitkomst van de studie is verwerkt in een matrix. Hierin worden verschillende types koeling en warmte beperkende maatregelen vermeld. Ook zijn combinaties uitgewerkt met een Total Cost of Ownership. Op deze manier zullen de bewoner een gewogen beslissing kunnen maken.