VACATURES

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH kiest voor “Gedelegeerd Opdrachtgeverschap” TenThirty te Amstelveen

Aanleiding

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH (CRI) heeft aan HermanDeGroot Ingenieurs gevraagd om als gedelegeerd opdrachtgever het Kantorenpark TenThirty Bouwdeel G te Amstelveen op te leveren ten behoeve van Atos Nederland BV. Het totale complex bestaat uit 52.000 m2 BVO verdeeld over 7 gebouwdelen exclusief parkeergarage. Bouwdeel G bestaat uit 9.600 m2 BVO exclusief parkeergarage. De parkeergarage is onder het gehele gebouw gesitueerd.

Doelstelling

De doelstelling was dat de nieuwe huurder Atos Nederland BV per 1 oktober 2015 gebruik wou maken van het gebouw dat voldoet aan alle wensen en eisen van de huurder. Overige doelstellingen waren van energielabel G naar energielabel B en het realiseren van een atrium van 900 m2 BVO.

Om deze doelen te kunnen bereiken was een pragmatische aanpak van het totale proces noodzakelijk gezien de korte doorlooptijd realisatie van het project.

Overig projectinformatie

Het gebouw is voorzien van: nieuwe entree, atrium, volledig vernieuwde kantoorruimten, keuken, klimaatinstallaties, elektrotechnische voorzieningen, volledig LED-verlichting, 900 m2 PV zonnecellen, sprinkler installatie, beveiligings- en communicatiesystemen. Investeringsniveau ± € 12.000.000,00 exclusief BTW.

Activiteiten Herman de Groot Ingenieurs

Gedelegeerd opdrachtgever, projectmanagement, advisering/ ontwerp technologie, verduurzaming gebouw/ energievoorziening en begeleiding huurder.