Wageningen University & Research Centre (Wageningen UR) kiest voor “Kwaliteit”

Aanleiding

Wageningen UR is eigenaar van een grote vastgoedportefeuille. Sectie Bouw- en Huisvestingsmanagement (Sectie BHM) is belast met het efficiënte en effectieve gebruik van de gebouwen, waarbij de gebruikers hun werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren. Sectie BHM is onderdeel van de centrale facilitaire dienst. De Sectie BHM organisatie transformeert naar een regieorganisatie waarin klantgericht werken een speerpunt is geworden. Om dit te kunnen realiseren heeft Sectie BHM aan HermanDeGroot Ingenieurs gevraagd hierin mee te denken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het opzetten van een kwaliteitssysteem voor de gehele Sectie BHM.

Doelstelling

Het doel van de Sectie BHM is een kwaliteitssysteem op te zetten die de processen beschrijft, borgt en toetst binnen de organisatie. Dit moet leiden tot de verdere professionalisering en transformatie van de organisatie naar een regieorganisatie.

Uitgangspunt hierbij is dat het kwaliteitssysteem werkbaar, handzaam en praktisch is ingericht en zeker geen papieren tijger wordt.

Uitgangspunten

Het inventariseren van de werkprocessen en denkbeelden is een gezamenlijke inspanning van de Sectie BHM en HermanDeGroot Ingenieurs. Samen met Sectie BHM organisatie werd informatie verzameld en gegenereerd. Herman de Groot Ingenieurs bracht expertise in, voert analyses uit en beschreef de uitkomsten tot werkbare processen welke werden opgenomen in het kwaliteitssysteem. De inbreng van Sectie BHM en haar medewerkers was essentieel, mede ook voor draagvlak van een kwaliteitssysteem.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bestond uit op hoofdlijnen; opbouw organisatie, interviews/ groepsgesprekken, proces analyse, beschrijven en implementatie van de processen.

Resultaat

Sectie BHM van Wageningen University & Research Centre (Wageningen UR) kan aantonen dat deze op een consequente manier producten aanbiedt en levert. Tevens voldoen deze aan de klanteneisen, de relevante normen en regelgevingen. Dit wordt ondersteund middels een kwaliteitsmanagementsysteem.