VACATURES

Wageningen University & Research Centre (Wageningen UR) kiest voor “Kwaliteit”

Aanleiding

Wageningen UR is eigenaar van een grote vastgoedportefeuille. Sectie Bouw- en Huisvestingsmanagement (Sectie BHM) is belast met het efficiënte en effectieve gebruik van de gebouwen, waarbij de gebruikers hun werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren. Sectie BHM is onderdeel van de centrale facilitaire dienst. De Sectie BHM organisatie transformeert naar een regieorganisatie waarin klantgericht werken een speerpunt is geworden. Om dit te kunnen realiseren heeft Sectie BHM aan HermanDeGroot Ingenieurs gevraagd hierin mee te denken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het opzetten van een kwaliteitssysteem voor de gehele Sectie BHM.

Doelstelling

Het doel van de Sectie BHM is een kwaliteitssysteem op te zetten die de processen beschrijft, borgt en toetst binnen de organisatie. Dit moet leiden tot de verdere professionalisering en transformatie van de organisatie naar een regieorganisatie.

Uitgangspunt hierbij is dat het kwaliteitssysteem werkbaar, handzaam en praktisch is ingericht en zeker geen papieren tijger wordt.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bestond uit op hoofdlijnen; opbouw organisatie, interviews/ groepsgesprekken, proces analyse, beschrijven en implementatie van de processen.

Resultaat

Sectie BHM van Wageningen University & Research Centre (Wageningen UR) kan aantonen dat deze op een consequente manier producten aanbiedt en levert. Tevens voldoen deze aan de klanteneisen, de relevante normen en regelgevingen. Dit wordt ondersteund middels een kwaliteitsmanagementsysteem.