WBVR, dierfaciliteiten zoönotisch onderzoek HBSL3

Wageningen Bioveterinary Research, Realisatie van dierproeffaciliteiten voor zoönotisch onderzoek (HBSL 3)

Herman de Groot Ingenieurs heeft het installatieconcept ontwikkeld voor de nieuwe, volledig geïsoleerde dierfaciliteit voor zoonotisch onderzoek op HBSL3 inperkingsniveau, welke op het bestaande terrein van het instituut is gerealiseerd.  De installaties zijn zodanig ontworpen en beveiligd dat de besmettelijke ziektekiemen het gebouw niet kunnen verlaten. Het voorkomen van het ontsnappen van virussen vindt plaats door diverse inperkingen, waaronder het creëren van onderdrukzones, luchtdichte ruimten (containment), filtering van toevoer- en afvoerlucht en sterilisatie van afvalwater, toepassen van autoclaven en destructievoorzieningen.

In het totale installatieconcept is aandacht besteed aan een optimaal comfort voor de dieren conform welzijnseisen in de vorm van onder andere klimatisering (ventilatie, verwarming, koeling, be- en ontvochtiging), afwerkingsniveaus en automatische lichtregelsystemen.

In het installatieconcept is tevens aandacht besteed aan veiligheid in de vorm van bewaking, toegangscontrole, sluisbedieningen, persoonsalarmsystemen, nood- en oogdouches en aanvullende ventilatievoorzieningen om schadelijk stoffen in de gebruiksruimten te voorkomen. Voor de sterilisatie van het afvalwater uit de nieuwe faciliteit is door Herman de Groot Ingenieurs een nieuw installatieconcept ontwikkeld.

 • Wageningen Universiteit en Researchcentrum te Wageningen

  Opdrachtgever

 • Grontmij te Haren

  Architect

 • Lelystad

  Locatie

 • 2.450 m²

  Bruto vloeroppervlak

image