VACATURES

ASR laat “Busbar” onderzoeken zodat het winkelcentrum Vleuterweide voldoet aan elektriciteitswet 1998

Aanleiding

A.S.R. Nederland Vastgoedmaatschappij heeft aan HermanDeGroot Ingenieurs gevraagd om mogelijkheden aan te dragen voor het gesloten distributiesysteem “gds” (busbar) van winkelcentrum Vleuterweide, zodat het gebouw in eigendom van A.S.R. voldoet aan de bepalingen in de elektriciteitswet 1998 (hierna te noemen E-wet).

In de huidige situatie is Stichting Busbar Vleuterweide (SBV) eigenaar van het gds en ontbreekt een netbeheerder conform de bepalingen in de E-wet. Na eerste een juridische inventarisatie naar de mogelijkheden om als Stichting Busbar Vleuterweide (SBV) ontheffing aan te vragen of indien geen ontheffing kan worden verkregen een netbeheerder aan te wijzen. Momenteel lijkt SBV niet te voldoen aan de ontheffingseisen. Tevens is geconstateerd dat de gds in zijn huidige vorm niet doelmatig en efficiënt wordt beheert.

Doelstelling

Doelstelling is dat SBV gaat voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving (E-wet) en een netbeheerder wordt aangewezen of anderzijds invulling krijgt en ASR met haar vastgoed in het winkelcentrum Vleuterweide voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.