WTC Den Haag (migratie GBS)

HermanDeGroot heeft met haar expertise van de technologie en haar kennis van het WTC de opdrachtgever begeleidt in de migratie van het verouderde besturing systeem naar een nieuw systeem met de stand der techniek van nu.

Door de migratie van de harde schakelingen (relais / semi digitaal) naar de huidige stand der techniek (digitaal) is de benodigde ruimte in de besturingskasten met 2/3 gereduceerd.

  • Bouwinvest

    Opdrachtgever

  • Den Haag

    Locatie

  • 42.500 m²

    Bruto vloeroppervlak

image